ความแตกต่างของ “คนพูดตรง” กับ “คนพูดขวานผ่าซาก”

ความแตกต่างของ “คนพูดตรง” กับ “คนพูดขวานผ่าซาก”

ในปัจจุบันที่เราต่างอยู่ในสังคมที่สวมหน้ากากเข้าหากันเพื่อปกป้องตัวตนของกันและกัน การที่มีใครคนใดคนหนึ่งพูดหรือทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองออกมาอย่างเปิดเผยจึงมักเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งบางคนก็ชอบและกล่าวว่าเขาเป็นคนพูดตรงดี ทำให้เห็นถึงความจริงใจและน่าเชื่อถือ แต่กับบางคนที่ไม่ชอบเขาก็อาจพูดว่า คนคนนั้นเป็นพวกพูดขวานผ่าซาก ซึ่งความจริงแล้วคนพูดตรงกับพูดขวานผ่าซากนั้นเป็นคนละแบบกันเลย แต่มักจะมีคนชอบเอามาพูดแบบเหมารวมจนเกิดความเข้าใจผิดได้ มาวันนี้เราจะอธิบายให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง “คนพูดตรง” กับ “คนพูดขวานผ่าซาก” ให้ได้รู้ถึงความจริงอันถ่องแท้กัน

คนพูดตรง

คนพูดตรง เป็นคนที่พูดทุกอย่างออกมาตามที่ใจของตัวเองคิดอย่างเปิดเผย ไม่มีปิดบัง หรือคิดจะพูดจาอ้อมค้อมใด ๆ เพื่อบอกจุดประสงค์ของตัวเองอย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด แต่การพูดของคนที่พูดตรงจะยังคงอยู่บนพื้นฐานของมารยาทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หากเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม คนพูดตรงก็มักจะเลือกไม่พูดหรือพูดให้น้อยที่สุด เพราะหากพูดตรงออกไปแล้ว ตัวเองก็เกรงว่าจะทำให้คนฟังเกิดความไม่สบายใจและมองว่าตนไม่มีมารยาท แต่หากเป็นสถานการณ์เดือดร้อนที่มีคนทำผิดหรืออะไรก็ตามที่ต้องแก้ปัญหา คนที่พูดตรงเขาจะพูดทุกอย่างที่ตัวเองคิดออกมา

เพื่อให้คนที่ทำผิดรู้ตัวในการกระทำของตัวเองเพื่อให้สามารถแก้ไขเรื่องราวต่าง ๆ ได้ และอาจช่วยพูดแก้ปัญหาโดยบอกถึงที่มาและจุดที่จะสามารถแก้ได้ออกไปตรง ๆ ให้ทุกคนได้รู้ แต่หากเป็นเรื่องที่ตนไม่แน่ใจก็จะไม่พูดออกมา ถ้าไม่รู้ก็คือบอกไปเลยว่าไม่รู้ กับบุคคลในทุกระดับก็สามารถใช้คำพูดตรงที่มีถ้อยคำเหมาะสมได้ เรียกว่า “พูดฉะฉาน”

คนพูดขวานผ่าซาก

คนพูดขวานผ่าซาก เป็นคนที่เมื่อคิดอะไรที่แม้จะดีหรือไม่ดีก็จะพูดออกมาเช่นนั้นราวกับทุกอย่างในโลกฉันพูดออกมาเพื่อต้องการระบายอารมณ์และความคิดทุกอย่างที่ถูกอัดอั้นไว้ภายในใจซึ่งคนอื่นต้องรู้ แม้จะคิดอยู่แล้วว่าคำพูดตัวเองอาจมีผลต่อจิตใจคนในภายหลังก็ยังจะพูดออกมา แม้ใครจะตักเตือนอย่างไรก็ยังคงพูดออกมาเช่นเดิมโดยไม่กลัวคิดว่าตัวเองพูดออกมามันย่อมถูกอยู่แล้ว และอาจจะแสดงท่าทีหงุดหงิดใส่คนที่มาเตือนด้วย เพราะคนพูดขวานผ่าซากมักมีมุมมองว่าการพูดทุกอย่างจะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองออกมาได้ดีและทำให้เรื่องทุกอย่างจบลงอย่างง่าย ๆ ไม่มีอะไรติดค้างในใจกันให้ยุ่งยาก

เพราะฉะนั้น “คนพูดตรง” กับ “คนพูดขวานผ่าซาก” เป็นบุคคลที่มีการพูดคนละประเภทกัน หากคุณต้องดูจุดประสงค์และมารยาทในการพูดให้ถูกต้องตามสถานการณ์ของคนพูดด้วย ไม่ใช่แค่มองว่าเขาพูดออกมาตรง ๆ ก็คิดแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีและไม่ใส่ใจใคร 

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#เคล็ดลับต่างๆ #ไอเดียสุดเจ๋ง #ทริคในชีวิตประจำวัน