How To ฝึกลูกให้เป็นเด็กมีวินัย

How To ฝึกลูกให้เป็นเด็กมีวินัย

ในสังคมไทยยามนี้เรามักจะพบเห็นว่าผู้คนสมัยใหม่เริ่มมีการขาดวินัยและระเบียบหลายอย่างซึ่งกฎระเบียบนั้นถูกสร้างขึ้นในทุกสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เกิดความเรียบร้อย ไม่มีใครถูกเอาเปรียบจากใคร แต่ด้วยระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการเป็นสำคัญ

จึงทำให้การปลูกฝังระเบียบวินับมีเนื้อหาการเรียนที่เจือจางและไม่ทำให้เด็กได้รับมากเท่าไหร่และกลับมาทำพฤติกรรมตัวเองดังเดิมตามความเคยชิน เราจึงจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ดีที่สุดในการฝึกเด็กให้มีวินัยก็คือ “ครอบครัว” และพวกเขาต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ จึงจะทำให้มีวินัยและจิตสำนึกติดจนกลายเป็นนิสัยเมื่อเติบโตขึ้น วันนี้เราก็มีวิธีการฝึกลูกของคุณให้เป็นเด็กมีวินัยมาฝากกันค่ะ 

ฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบในการกระทำต่าง ๆ

การที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เด็กได้มีหน้าที่ของตัวเองในการทำประโยชน์ต่าง ๆ จะทำให้เขาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และเมื่อโตขึ้นหากมีภาระงานในรูปแบบนั้นเขาก็จะมีจิตอาสาในการรับหน้าที่ด้วยความเต็มใจพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อเด็กเกิดทำอะไรที่ผิดพลาดไปแม้จะด้วยประสบการณ์ที่มีไม่มากจนเกิดความเข้าใจที่ผิด ๆ

หรือจะด้วยความไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตาม คุณต้องฝึกให้เขายอมรับมันตามตรงและพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแทนการไม่ยอมรับผิด และโทษอย่างอื่นไปเรื่อย เพราะหากปล่อยให้เขาทำเช่นนั้นในครั้งแรกก็ย่อมมีครั้งต่อ ๆ ไปตามมาจนแก้นิสัยยากแล้ว ความรับผิดชอบจึงเป็นการปลูกฝังที่สำคัญในการฝึกลูกของคุณให้มีวินัย

ฝึกลูกให้รู้จักการกระทำที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

การมีมารยาทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระเบียบวินัยขึ้นมา เมื่อเด็กได้ออกไปสู่โลกภายนอกที่มีกฎเกณฑ์และกติกาทางสังคมมากมาย บางเวลาก็ไม่อาจมีอิสระที่จะทำอะไรตามใจตัวเองได้ก็ต้องพยายามอดทนและรู้จักมารยาทที่เหมาะสมในการแสดงออกต่าง ๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น ๆ ไว้

เพื่อที่ผู้อื่นจะไม่มองลูกคุณอย่างตำหนิ ด้วยเหตุนี้การฝึกลูกให้รู้จักพูด รู้จักทำ และวางตัวกับบุคคลในระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่ผู้น้อยไปจนถึงผู้อาวุโส รวมไปถึงการกระทำต่าง ๆ ที่เป็นมารยาทในสังคมอันหลากหลายผ่านการไปทำกิจกรรมในครอบครัวอย่างการไปเที่ยว การไปร้านอาหาร หรือการไปเยี่ยมญาติ ซึ่งหากให้เด็กได้มีโอกาสไปสัมผัสกับโลกใบใหม่นอกเหนือจากบ้านที่ตัวเองอยู่ก็จะทำให้เด็กมีประสบการณ์มากขึ้น นับเป็นการปลูกฝังที่สำคัญในการฝึกลูกของคุณให้มีวินัยเช่นเดียวกัน

ฝึกลูกให้ช่วยจัดบ้าน

เด็กเล็ก ๆ มักจะอยู่ในช่วงวัยที่ชอบการจินตนาการและชอบเนรมิตสร้างสรรค์โลกสวย ๆ ส่วนตัวด้วยความชอบของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่จึงควรใช้โอกาสนี้ในการให้ลูกคุณช่วยจัดบ้านให้น่าอยู่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องทำความสะอาดบ้านและเก็บของเก่าเข้าคลังและเอาของใหม่มาตั้ง

เด็กย่อมมีความสร้างสรรค์ในการเลือกของตกแต่งบ้านมากกว่าผู้ใหญ่ เขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับคุณเลยล่ะ หากคุณให้เขาช่วยจัดบ้านบ่อย ๆ ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เขามีความรักที่จะช่วยเหลืองานคนอื่นและไม่นิ่งเฉยต่อผู้เดือดร้อนได้ และยังทำให้เขาเกิดวินัยในการจัดห้องของตัวเองให้มีระเบียบเมื่อเติบโตไปด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#เด็กมีวินัย #เคล็ดลับต่างๆ #ไอเดียสุดเจ๋ง