How To ฝึกเด็กปฐมวัยให้กล้าแสดงออก

How To ฝึกเด็กปฐมวัยให้กล้าแสดงออก

การเป็นคนที่กล้าแสดงออกและเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นในความคิดดี ๆ เป็นตัวเองของคนคนหนึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยที่เด็กเป็นเสมือนผ้าขาวพร้อมรับการปลูกฝังในสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มที่ หากเด็กปฐมวัยถูกสภาพแวดล้อมรอบตัวขัดขวางการกล้าแสดงออกตามวัยของตัวเองก็จะทำให้ฝังใจและกลายเป็นคนขี้กลัวไปจนโตเลย

ด้วยเหตุนี้คุณครูและผู้เลี้ยงดูทุกคนจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฝึกฝนให้เด็กปฐมวัยรู้จักการกล้าแสดงออก วันนี้เราก็ได้นำ How To ฝึกเด็กปฐมวัยให้กล้าแสดงออกมาแนะนำทุกคนกัน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยไม่มากก็น้อย เพราะความคิดของเด็กควรได้ถ่ายทอดออกมาให้โลกแห่งความจริงได้เห็น

ฝึกความกล้าแสดงออกโดยให้เด็กปฐมวัยถาม – ตอบบ่อย ๆ

การที่ผู้เลี้ยงดูฝึกให้เด็กปฐมวัยสังเกตและตั้งคำถามกับเรื่องราวรอบตัวที่ไม่เคยรู้บ่อย ๆ โดยไม่กีดขวาง ตอบตามตรงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ก็จะทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ เกิดไหวพริบ ใฝ่เรียนรู้ กล้าที่จะศึกษาด้วยตัวเอง เช่นเดียวกันกับการที่คุณถามเด็กหลังจากการสอนหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อฝึกให้เด็กได้คิดทบทวนความรู้ หรือหากเป็นคำถามที่เด็กยังไม่รู้ก็อาจคิดและตอบไปตามนั้นซึ่งคุณควรจะชื่นชมและพาเด็กไปหาคำตอบด้วยตนเอง เมื่อเด็กได้ถาม – ตอบบ่อย ๆ ก็จะทำให้เขาเกิดความกล้าแสดงออกในการพูดสิ่งที่อยากพูด

ฝึกความกล้าแสดงออกโดยให้เด็กปฐมวัยนำเสนอผลงานตัวเอง

การที่คุณให้เด็กได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีการนำอุปกรณ์และวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นมาให้เด็กออกแบบผลงานด้วยตัวเอง หรือการทดลองโดยบอกขั้นตอนแก่เด็กปฐมวัย ให้เขาเป็นผู้ลงมือทำเองในกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยที่ผู้ใหญ่เป็นเพียงแค่คนที่คอยดูแลไม่ให้เกิดอันตรายเท่านั้น เด็กปฐมวัยก็จะกล้าแสดงออกทางความคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าทำ

ฝึกความกล้าแสดงออกโดยให้เด็กปฐมวัยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ

การที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง การไปเที่ยวกับครอบครัว และการคิดนิทานของตัวเองออกมาเล่าให้ทุกคนฟังสามารถส่งเสริมการกล้าแสดงออกในความคิดเห็นและจินตนาการของตัวเองได้และยังช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารแก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กิจกรรมการเล่าอาจได้รับการต่อยอดจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานโดยให้เด็กออกมาเล่าความประทับใจในกิจกรรมนั้น รวมถึงอธิบายความหมายของผลงานที่ตัวเองอยากสื่อออกมาก็ได้ จะทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#เคล็ดลับต่างๆ #ไอเดียสุดเจ๋ง #ฝึกเด็กปฐมวัย